BPT "Onder de Bomen"

Veilig Verkeer Nederland

bloemblaadjes Veilig verkeer Nederland? In Waalwijk is een ook afdeling van Veilig Verkeer Nederland gevestigd, en verzorgt allerlei dingen in Waalwijk voor iedereen, contact persoon is Teun Sulsters. Te bereiken via de website van vvn waalwijk vvn afdeling waalwijk
WAT DOET VVN
Veilig Verkeer Nederland lobbyt bij overheden om verkeerssituaties te verbeteren en veilig verkeer hoog op de politieke agenda te krijgen. Wij kunnen een brug vormen tussen bestuur en burgers. U kunt ons altijd om hulp vragen bij het oplossen van knelpunten bij u in de buurt. Daarnaast organiseren wij landelijke acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken met u samen bij het veilig maken van uw buurt. Ook helpen wij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer. Verkeerseducatie in het basisonderwijs Kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Leren hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan. Verkeersregels uitleggen en ... het verkeersexamen. Jong op weg naar een goede volwassen verkeersdeelnemer. Elke school kan daar een eigen verantwoordelijkheid in nemen. Verkeerseducatie is een verplicht vak op de basisschool. Wij pleiten ervoor dat verkeersles meteen in groep 1 aan de orde komt op school. Ook jonge kinderen nemen al deel aan het verkeer. Kinderen vanaf een jaar of vier spelen op straat, mogen al korte afstanden zonder begeleiding lopen en komen zo in aanraking met verkeer. Ook voor deze kleintjes is het dus belangrijk om een aantal veiligheidsregels te kennen en te oefenen met situaties die ze dagelijks tegenkomen. Goed lesmateriaal voor verkeerseducatie bevat dan ook een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8.

(Verkeers)ouders

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door ouders actief te betrekken bij de lesstof, bijvoorbeeld door informatie mee te geven over de lessen of door een ouderavond over verkeer, kunnen zij sàmen werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. De ouders kunnen dan de lijn die in de klas is ingezet, doortrekken naar het leven buiten de school. Hierbij kunnen verkeersouders een rol spelen. Dit zijn vrijwillige ouders die de leerkrachten ondersteunen en ouders enthousiast maken om onveilige verkeerssituaties rond de school aan te pakken. Verkeersouders kunnen vaak een brug slaan tussen school en ouders en stimuleren dat ouders betrokken worden bij de inhoud van het verkeersonderwijs. Een echt praktijkvak Het toepassen van regels, het inschatten van verkeerssituaties en inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan leert het kind pas echt door het te doen. Verkeersonderwijs hoort dan ook niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Daarom zijn praktijklessen onontbeerlijk. Regelmatig deelnemen aan het verkeer is de beste leerschool. Ook bij de praktijklessen hebben ouders een belangrijke rol. Zij kunnen met hun kinderen echt kilometers maken, fietsend en lopend.

Beste scootmobiel gebruiker,

Als scootmobiel rijder neemt u regelmatig deel aan het verkeer. Weet u wat u positie is in het verkeer? Wat mag u wel en wat mag niet? De regels in het verkeer worden regelmatig aangepast, kent u de regels? Omdat het belangrijk is om een goed gedrag in het verkeer te tonen en op de hoogte te zijn van de verkeersregels, speciaal voor u, organiseert VVN afd. Waalwijk 1 x per jaar een scootmobiel cursus. We werken samen met de gemeente Waalwijk, zij weet wie een scootmobiel rijdt. De cursus zal gegeven worden in Zidewinde in Sprang-Capelle. Uw bijdrage voor deze cursus is 10 euro. Wat krijgt u hiervoor: Een theoriecursus van ongeveer 45 minuten (met cursusboek t.w.v. 7,50 euro) Een oog /gehoortest Een testrit met een gecertificeerde instructeur Ter afsluiting een certificaat van deelname 2 consumpties Doet u ook mee?

schelpen

© 2018 Ad van Wel