BPT "Onder de Bomen"

Brom effe Normaal

bloemblaadjes

Een speciale groep politiemensen in Midden en West Brabant controleert extra op overtredingen van brommer- en scooterrijders tot 18 jaar. Deze groep veroorzaakt namelijk nogal eens overlast en verkeersgevaarlijke situaties. Politie, gemeente, Halt en het Openbaar Ministerie willen daar samen wat aan doen. Met extra controles dus maar ook door het opleggen van een alternatieve werkstraf en leerstraf, gecombineerd met een goede voorlichting.

Deze agenten zijn niet uit op het schrijven van bonnen (al kan er soms een bekeuring geschreven worden), maar op het beschermen van uw kind! Veel jongeren die denken 'Mij gebeurt dat niet' sterven in het verkeer of raken zwaar invalide. Dat kan uw kind ook overkomen, of anders een andere verkeersdeelnemer die zij in gevaar brengen. Dat wil de politie voorkomen. Daarom krijgt uw kind een werk- en leerstraf bij Halt.

De jongeren kunnen ervoor kiezen om een straf bij Halt uit te voeren (Halt-afdoening). Zij kunnen er ook voor kiezen om naar Justitie te gaan, maar de eis van het Openbaar Ministerie zal dan een stuk hoger liggen. De agent verwijst een jongere tussen 12 en 18 jaar door naar Bureau Halt in de volgende gevallen:


•   veel te hard rijden met een brom- of snorfiets
•   rijden op een minibike op de openbare weg
•   geen bromfietscertificaat (rijbewijs) hebben
•   rijden zonder verzekering / kenteken
•   rijden op een brommer / scooter onder de 16 jaar
•   gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag
•   gedrag dat overlast veroorzaakt
•   geluidsoverlast
•   samenscholing, ongeregeldheden
•   betreden van plantsoen
•   hinderlijk gedrag
•   hinderlijk plaatsen van bromfiets/scooter

• Buurtbewoners voelen zich veiliger en de buurt wordt leefbaarder.
• Meer normbesef bij jongeren en bij hun ouders.
• Ouders confronteren met de gevolgen van het gedrag van hun kinderen.
• Risicogedrag van jeugd vroegtijdig signaleren en zorgen voor juiste doorverwijzing.

Inwoners kunnen klachten over jeugdige bromfietsers en scooterrijders melden bij:
• Centraal telefoonnummer politie: 0900 - 8844
• Centraal Meldpunt gemeente Tilburg: 0800 - 1920
• Centraal Meldpunt gemeente Breda: 076 - 529 48 00
• Centraal Meldpunt gemeente Oosterhout: 0162-489999.

© 2018 Ad van Wel