BPT "Onder de Bomen"

Meldingen

bloemblaadjes

Meldpunt openbare ruimte Ziet u een losliggende stoeptegel, een kapotte lichtmast, een milieudelict, geluidsoverlast, ilegale bouwactiviteiten of wilt u een nieuw speeltoestel in de straat? Meldt het ons met de onderstaand formulier. Wij proberen dit dan zo spoedig mogelijk op te lossen of antwoord te geven op uw vraag. Ook kunt u hier al uw meldingen doen over het groen, afvalinzameling, ongedierte, parkeren, reiniging, riool of het wegmeubilair.


Gebruikt u bij uw melding het formulier met DigiD dan kunt u uw melding en de status van afhandeling ook terugzien via Mijn waalwijk. Wij kunnen u ook sneller helpen bij een vervolgcontact.

Telefonisch via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer: 0416 - 683456.
Buiten kantoortijden krijgt u een bandje te horen.

Heeft u een melding waarvan de oplossing niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, volgt u dan het keuzemenu. Blijft u even aan de lijn totdat er wordt opgenomen of spreek uw boodschap, naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Het Klantcontactcentrum registreert alle binnengekomen meldingen en geeft deze door aan de juiste afdeling die ermee aan de slag gaat. Er zijn een paar persoonlijke gegevens nodig zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Zo kan de gemeente u laten weten wat er gaat gebeuren, of aanvullende informatie aan u vragen als dat nodig is.


    schelpen

© 2018 Ad van Wel